Konferencja

Dnia 27 listopada 2013 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu KWP w Lublinie „Europejskie zarządzanie jednostkami Policji – wymiana wiedzy i doświadczeń” , realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie.
 

Zdjęcie uczestników seminarium

W ramach projektu 16 policjantów KWP w Lublinie i jednostek podległych uczestniczyło w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Policję Niemiecką w Berlinie oraz Policję Hiszpańską  w Madrycie. Uczestnicy projektu poznali modele zarządzania Policji hiszpańskiej i niemieckiej, teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, system zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwiązania prawno-organizacyjne i ekonomiczne w zakresie logistyki, a także zarządzania strategicznego.
   
Uczestnicy seminarium na sali wykładowej Przedstawiciel policji hiszpańskiej podczas prezentacji
 
Podczas konferencji przedstawiciel hiszpańskiej Policji Ivàn Josĕ Ferrero Rubiera przedstawił model zarządzania w Policji Hiszpańskiej. Natomiast policjanci uczestniczący w projekcie przedstawili swoje doświadczenia z wyjazdów do Madrytu i Berlina. Podczas konferencji podsumowującej insp. Michał Domaradzki – Lubelski Komendant Wojewódzki Policji podkreślił, że policje innych krajów również korzystają z rozwiązań i dobrych praktyk przedstawianych przez polskich funkcjonariuszy podczas wizyt studyjnych, a sam projekt opiera się przede wszystkim na wzajemnej wymianie doświadczeń.
 
 

Szef lubelksiej Policji wręcza uczestnikom projektu certyfikaty

 

Insp. Michał Domaradzki wręczył uczestnikom projektu certyfikaty Europass Mobility oraz certyfikaty udziału w wymianie doświadczeń.

Powrót na górę strony