Szkolenie technik alpinistycznych, Moena (Włochy)

W dniach 6 - 12 października 2013 r. funkcjonariusz Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie wziął udział w kursie doskonalenia zawodowego technik alpinistycznych organizowanym przez Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Polizia di Stato we Włoszech, dla policjantów minerów-pirotechników z jednostek i komórek antyterrorystycznych, w ramach przygotowań do działań służbowych związanych z wykorzystaniem technik wysokościowych (alpinistycznych) przy neutralizacji urządzeń i materiałów wybuchowych.

                                         Widok na skałkę, na której funkcjonariusze trenują techniki wysokościowe                Uczestnik kursu wspina się na skałkę

 

Tygodniowy kurs doskonalenia zawodowego technik alpinistycznych obejmował m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem zadań na wysokościach jak również elementy ratownictwa i bezpieczeństwa wysokościowego. Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Włoskiej Policji Państwowej, Polizia di Stato w Moenie jest jedynym ośrodkiem szkoleniowym Policji w Europie o profilu wyspecjalizowanym do realizacji szkoleń dla pionów Policji wykorzystujących techniki górskie, w tym tzw. alpinizm miejski, dla takich służb, jak: pododdziały specjalne Policji, grupy minersko-pirotechniczne, grupy powybuchowe.

 

                                           Uczestnicy kursu w górach podczas zkolenia wysokościowego

Powrót na górę strony