konferencja w ramach projektu

W dniu 19 czerwca 2013 r. w Okunince odbyła się konferencja podsumowująca projektu „Razem bezpieczniej” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Policji lubelskiej, Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego. Delegacji Milicji ukraińskiej przewodniczył płk Milicji Mychajło Rudenko – I Zastępca Naczelnika Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.
 
                    Uczestnicy konferencji podczas wykładów    Uczestnicy konferencji podczas wykładów
Konferencję otworzył insp. Mirosław Sokal – p.o. Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. W trakcie  wystąpień przedstawicieli Milicji ukraińskiej, Policji polskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej zostały ocenione wszystkie działania przeprowadzone podczas realizacji projektu, a także dokonano oceny funkcjonowania transgranicznego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubelskiego oraz oficer łącznikowy polskiej Policji na Ukrainie – mł. insp. Tomasz Bielecki. Po zakończonej konferencji dokonano uroczystego przekazania samochodów jednostkom Policji z garnizonu lubelskiej Policji, Milicji ukraińskiej i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
                       uroczystość przekazania samochodów służbowych - przemawiają przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej   Wręczenie kluczyków do nowych samochodów służbowych

 

Powrót na górę strony