wizyta studyjna w Prezydium Policji w Berlinie

W dniach 16 - 22 czerwca 2013 r. przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie gościli w Prezydium Policji w Berlinie, w ramach projektu "Europejskie Zarzadzanie jednostkami Policji - wymiana wiedzy i doświadczeń" finansowanego z programu Leonardo da Vinci. Lubelscy funkcjonariusze/pracownicy cywilni pełniący funkcje kierownicze poznali teorię i praktykę w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz  modelu komunikacji w jednostkach Policji w Berlinie. Mieli również okazję poznania sposobów zarządzania jednostkami Policji, skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym motywowania, wynagradzania, oceniania, rekrutacji i selekcji, zasad awansu poziomego i pionowego, zarządzania finansami, w tym projektami, metod budowania pozytywnego wizerunku Policji w oczach społeczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz zmianą, obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w obszarze logistyki, a także zarządzania strategicznego, stosowane przez Policję niemiecką.

 

Uczestnicy wizyty na sali konferencyjnej Prezydium Policji w Berlinie   Zdjęcie uczestników wizyty z przedstawicielami Policji berlińskiej

 

Powrót na górę strony