Wizyta studyjna w Madrycie

W dniach 19 - 25 maja 2013 r. przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie gościli w Cuerpo Nacional de Policia w Madrycie, w ramach projektu "Europejskie Zarzadzanie jednostkami Policji - wymiana wiedzy i doświadczeń" finansowanego z programu Leonardo da Vinci.

 

Uczestnicy wizyty z przedstawicielami policji hiszpańskiej

 

Lubelscy funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni pełniący funkcje kierownicze poznali teorię i praktykę w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz modele komunikacji w jednostkach Policji w Hiszpanii, m.in. w Madrycie, Toledo i Avili. Mieli również okazję poznania sposobów zarządzania jednostkami Policji, zasobami ludzkimi, w tym motywowania, wynagradzania, oceniania, rekrutacji i selekcji, zasad awansu poziomego i pionowego, zarządzania finansami, metod budowania pozytywnego wizerunku Policji w oczach społeczeństwa, zarzadzania ryzykiem oraz zmianą, obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych i ekonomicznych w obszarze logistyki, a także zarządzania strategicznego, stosowane przez Policję hiszpańską.

 

      Uczestnicy wizyty podczas wykładu na temat zarządzania jednostkami policji w Hiszpanii          Pamiatkowe zdjęcie uczestników wizyty

Powrót na górę strony