Wizyta Sekcji AT w Łucku

W dniach 11-13 kwietnia 2013 roku delegacja z lubelskiego garnizonu Policji przebywała z wizytą na Ukrainie. Celem wizyty przedstawicieli KWP w Lublinie był udział w ćwiczeniach i seminarium szkoleniowo-praktycznym z zakresu taktyki przeciwdziałania atakom terrorystycznym i zatrzymania uzbrojonych przestępców, przygotowania składu osobowego do wykonania zadań oraz wymiana doświadczeń i wzmocnienie współpracy między oddziałami specjalnymi Ukrainy i Polski.

 W ramach zajęć szkoleniowych delegacja została zapoznana z bazą logistyczno-transportową i szkoleniową oddziałów „Berkut” i „Sokół”. Podczas warsztatów eksperci z Polski i Ukrainy przedstawili analizę porównawczą przepisów regulujących działania oddziałów specjalnych Ukrainy i Polski. W trakcie wizyty delegacja została zapoznana również z historią powstania oddziałów MSW Ukrainy. Drugiego dnia wizyty odbyły się ćwiczenia taktyczne na terenie działania oddziałów specjalnych „Berkut” i „Sokół”. Eksperci i instruktorzy podczas wspólnych ćwiczeń wymienili doświadczenia z zakresu realizacji zatrzymań wysokiego ryzyka w tym szturmowania obiektów stałych oraz pojazdów osobowych. Instruktorzy z Polski i Ukrainy zaprezentowali obowiązujące w ich jednostkach systemy wyszkolenia strzeleckiego. Zaprezentowane zostały regulacje prawne związane z używaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez oddziały MSW Ukrainy i Polskiej Policji.

W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z kierownictwem Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, podczas którego płk Milicji Wołodymyr Poliszczuk – Zastepca Naczelnika Zarządu zaznaczył, że organizacja takich szkoleń wpłynie pozytywnie na stan gotowości bojowej oddziałów specjalnych Ukrainy i Polski, a zdobyte doświadczenie zostanie pozytywnie wykorzystane przy planowaniu i prowadzeniu specjalnych operacji.

 

                                                           

 

 

Powrót na górę strony