Bezpiecznie do celu - seminarium - Linki - Policja Lubelska

Bezpiecznie do celu - seminarium

 

      

     W dniach 6-8 grudnia 2012 r., w Zamościu odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Bezpiecznie do celu - policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci. Podstawowymi celami seminarium były: wymiana doświadczeń zebranych podczas wizyt studyjnych, upowszechnianie najlepszych praktyk pomiędzy przedstawicielami Policji różnych państw oraz podzielenie się wiedzą na temat skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
     W seminarium wzięli udział eksperci z Dyrekcji Policji w Schwaebisch Hall, Prezydium Policji w Berlinie i Policji Litewskiej oraz policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz KPP/KMP województywa lubelskiego.
 .