Czworonożny patrol - seminarium

 

Uczestnicy seminarium na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Ostatni etap realizacji projektu to organizacja seminarium podsumowującego, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, w dniach 3-6 grudnia 2012 r. 2012 r. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali eksperci z Żandarmerii Francuskiej, Policji w Osnabrueck oraz w Berlinie. Ze strony polskiej w seminarium uczestniczyli przedstawiciele Wydziałów Prewencji oraz koordynatorzy regionalni ds.. kynologii policyjnej z Komendy Stołecznej Policji, komend wojewódzkich w Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu, Rzeszowie, Radomiu, Kielcach, Łodzi, Opolu, Katowicach, przedstawiciel Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Wydziałów Prewencji KWP w Lublinie, KMP w Lublinie oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie. W celu przybliżenia gościom zagranicznym zasad dotyczących zasad naboru i szkolenia psów służbowych jak również wykorzystania psów w pracy Policji, seminarium rozpoczęła prezentacja podinsp. Mariusza Wziątka – instruktora w ZKP w Sułkowicach, następnie swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele Policji w Osnabrueck i Berlinie oraz Żandarmerii francuskiej, dzieląc się z polskimi uczestnikami seminarium ciekawymi rozwiązaniami w zakresie szkolenia i wykorzystania psów służbowych.

 

 

Uczestnicy seminarium na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Po części teoretycznej uczestnicy seminarium wzięli udział w pokazie sprawności użytkowej psów służbowych z użyciem dźwiękowych środków pozoracji oraz mieli okazję przyjrzeć się pracy psów wykorzystywanych do badań osmologicznych.Pokaz zorganizowano w obiektach KWP w Lublinie, gdzie mieszczą się kojce psów służbowych.

Kolejny dzień zagraniczni uczestnicy seminarium spędzili w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły, zakresem jej zadań oraz specyfiką pracy polskiej Policji. Ostatnim punktem programu seminarium był udział w pokazie szkolenia psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Pokaz szkolenia psów służbowych na stadionie narodowym w Warszawie


Zrealizowany projekt, to nie tylko nowa wiedza i ciekawe rozwiązania poznane podczas wymian w Gramat, Osnabrueck i Berlinie, ale to również nawiązane kontakty, dzięki którym współpraca pomiędzy naszymi jednostkami będzie kontynuowana.

Powrót na górę strony