Seminarium podsumowujace projekt CIPS, Zamość

Seminarium w Zamościu

W dniach 28-30 listopada 2012 r. w Zamościu odbyło seminarium podsumowujące projekt „Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – EURO 2012”, finansowany ze środków programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka”.

Seminarium otworzył Lubelski Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Igor Parfieniuk.

 

                                         Zdjęcie uczestników seminarium na sali konferencyjnej


W trakcie spotkania zostały ocenione wszystkie działania przeprowadzone podczas realizacji projektu, a także dokonano oceny i podsumowania działań związanych z zabezpieczaniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 przez przedstawicieli służb z Polski i zagranicy.
W seminarium udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu: Policja na Litwie (Komenda Wojewódzka Okręgowej Policji w Wilnie), w Hiszpanii (Krajowa Policja Hiszpańska), w Niemczech (Dyrekcja Okręgowa Policji w Hanowerze) Milicja na Ukrainie (Zarząd MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim) Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Samodzielne Pododdziały/Sekcje Antyterrorystyczne Komend Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Radomiu, Kielcach, Białymstoku, Olsztynie i Krakowie oraz jako obserwatorzy przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Uczestnicy spotkania podczas obrad  Uczestnicy spotkania podczas obrad

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony