Ćwiczenia sztabowe, Okuninka

Ćwiczenia sztabowe w ramach projektu „Razem bezpieczniej”, Okuninka 11-13.09.2012 r.
 
W Okunince , w dniach 11-13 września 2012 r., odbyły się
ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „RAZEM BEZPIECZNIEJ 2012” w ramach  projektu „Razem bezpieczniej” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W warsztatach uczestniczyło 25 osób z Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, delegacji przewodniczył ppłk Milicji Ołeksandr Jewłoszewski – I Zastępca Naczelnika Zarządu MSW w obwodzie wołyńskim.

Uczestnicy podczas części teoretycznej ćwiczeń Uczestnicy ćwiczeń na sali wykładowej omawiają scenariusz

W dniu 11 września 2012 roku rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „RAZEM BEZPIECZNIEJ 2012”, poprzedzone częścią teoretyczną, podczas której uczestnicy zapoznali się z przepisami prawnymi oraz procedurami dotyczącymi działania służb w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz ćwiczeń, w których uczestniczyła delegacja z Ukrainy, pracownicy i policjanci garnizonu lubelskiego, oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, przewidywał wspólne działania policjantów, milicjantów oraz strażaków w przypadku realnej sytuacji kryzysowej. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności organizacji wspólnych działań, w tym prognozowanie, przewidywanie i planowanie efektywnego współdziałania służb. Ostatniego dnia warsztatów przedstawiciele służb omówili prowadzone działania pościgowo – blokadowe, zaprezentowano również materiał filmowy nakręcony podczas realizacji epizodu, szczególnie dużą uwagę poświęcono na omówienie współdziałania w zakresie wymiany i obiegu informacji pomiędzy KWP w Lublinie a Zarządem MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim. Kolejną częścią warsztatów był panel dyskusyjny, podczas którego wszystkie służby biorące udział w warsztatach dokonały podsumowania ćwiczenia sztabowego pod kryptonimem „RAZEM BEZPIECZNIEJ 2012”.

                                      Delegacja ukraińska obserwuje ćwiczenia dowódczo-sztabowe

Działania straży pożarnej podczas symulacji sytuacji kryzysowej Policja i straż pożarna podczas ćwiczeń sztabowych

Powrót na górę strony