Warsztaty szkoleniowe, Łuck

Warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Razem bezpieczniej”, Łuck 10–12.07.2012 r.
 
W Łucku, w dniach 10-12 lipca 2012 r., odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach  projektu „Razem bezpieczniej” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W warsztatach uczestniczyły 32 osoby z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, delegacji przewodniczył mł. insp. Mirosław Aftyka – Naczelnik Sztabu KWP w Lublinie. W dniach 10 - 12 lipca od godzin porannych rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe zgodnie z programem warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów eksperci z Polski i Ukrainy przedstawili analizę porównawczą przepisów regulujących działania organów spraw wewnętrznych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych. Część szkolenia została również poświęcona omówieniu współpracy Policji z jednostkami Straży Pożarnej i współpracy Milicji z jednostkami Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych i Ministerstwa Ochrony Zdrowia. Ostatniego dnia warsztatów prelegenci z Polski i Ukrainy przedstawili i omówili przepisy z zakresu przestępczości związanej z przygranicznym ruchem osobowym, a w szczególności: mały ruch graniczny, przemyt towarów przez granicę i transgraniczne działania pościgowe.

Na zakończenie warsztatów odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli przedstawiciele kierownictwa Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim i Konsulatu RP w Łucku. Podczas spotkania dokonano podsumowań i uzgodnień dotyczących utworzenia systemu szybkiego reagowania służb w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz katastrof technicznych, awarii i innych stanów zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. W szczególności omówiono procedury wzajemnego powiadamiania się służb dyżurnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Zarządu MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim o powstaniu sytuacji kryzysowej na terenach przygranicznych.

 

   

Powrót na górę strony