Seminarium w Nałęczowie

W dniach 9-10 maja 2012 r. w Nałęczowie odbyło seminarium podsumowujace projekt „Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – EURO 2012” finansowany ze środków programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka”.

   

Zdjęcie pamiatkowe uczestników seminarium na sali konferencyjnej

Projekt miał na celu poprawę i rozwój transgranicznej współpracy i koordynacji służb polskich i zagranicznych w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych poprzez przeprowadzenie ćwiczeń sztabowych w zakresie działań kontrterrorystycznych w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie przygranicznym (atak na obiekt ruchomy - autobus i pociąg, obiekt stały – stadion).
 
Przedstawiciel policji hiszpańskiej podsumowuje realizację projektu      Przedstawiciel policji niemieckij podsumowuje realizację projektu
 
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie: Policja na Litwie (Komenda Wojewódzka Okręgowej Policji w Wilnie), w Hiszpanii (Krajowa Policja Hiszpańska), w Niemczech (Dyrekcja Okręgowa Policji w Hanowerze), Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Samodzielne Pododdziały/Sekcje Antyterrorystyczne Komend Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Radomiu, Kielcach, Olsztynie i Krakowie.
Powrót na górę strony