wizyta studyjna w Schwaebisch Hall

W dniach 25 - 31 marca 2012 r. przedstawiciele lubelskiej Policji uczestniczyli w wizycie studyjnej, której gospodarzem była Dyrekcja Policji w Schwaebisch Hall, w Niemczech. Wiyta jest jednym z etapów realziacji projektu KWP w Lublinie „Bezpiecznie do celu – policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w ramach Programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie. Zgodnie z założeniami projektu, celem wizyty studyjnej była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

          

Czapki policyjne policjantów ruchu drogowego w Polsce i Niemczech     Polscy i niemieccy policjanci podczas wizyty

Podczas pobytu w Niemczech lubelscy policjanci poznali strukturę organizacyjną oraz zadania Policji w Schwaebisch Hall z uwzględnieniem zagadnień ruchu drogowego. Ponadto zapoznani zostali z zasadami współpracy z innymi władzami oraz instytucjami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie Rady Miasta w Schwabisch Hall, jak również uczestniczyli w zajęciach teoretycznych dotyczących m.in. środków podejmowanych z zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do poważnych zdarzeń drogowych oraz eskortowania VIP-ów oraz pilotażu pojazdów ponadnormatywnych oraz prewencji w zakresie ruchu drogowego  dla dzieci i młodzieży na przykładzie projektu „FAIR-Kehr". W ramach zajęc praktycznych lubelscy policjanci uczestniczyli w kontroli ruchu drogowego na autostradzie A6 - kontrola samochodów ciężarowych, przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnego tonażu, dystansu i stanu technicznego pojazdów.

 

Polscy i niemieccy policjanci podczas wizyty      Prezentacja sprzętu wykorzystywanego przez policję niemiecką


Wiedza oraz doświadczenia zdobyte podczas wizyty studyjnej zostaną przekazane policjantom lubelskiego garnizonu zajmującym się tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas szkolenia kaskadowego, które będzie miało miejsce w Lublinie, w czerwcu 2012 r.

 

 

 

 

 

        

Powrót na górę strony