Ćwiczenia dowódczo-sztabowe, 25-31 marca 2012 r.

W dniach 25-31 marca 2012 roku w Zamościu odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe w ramach projektu „Terroryzm-Policja-Bezpieczeństwo-EURO 2012”. Było to drugie  działanie w ramach projektu -  6 dniowe szkolenie i ćwiczenia związane z symulacją ataku terrorystycznego na pociąg znajdujący się w rejonie przejścia granicznego z Ukrainą. Projekt finansowany jest ze środków programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka”, ma na celu poprawę i rozwój transgranicznej współpracy i koordynacji służb polskich i zagranicznych w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych poprzez przeprowadzenie ćwiczeń sztabowych w zakresie działań kontrterrorystycznych w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie przygranicznym.

W ćwiczeniach w Zamościu uczestniczyli  partnerzy zagraniczni: Policja na Litwie - Komenda Wojewódzka Okręgowej Policji w Wilnie, Policja w Hiszpanii - Krajowa Policja Hiszpańska, Policja w Niemczech - Dyrekcja Okręgowa Policji w Hanowerze i obserwatorzy zagraniczni: Milicja ukraińska - Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

                         

Powrót na górę strony