wizyta studyjna w Paryżu

W dniach 5 – 11 lutego 2012 r. 8-osobowa delegacja policjantów lubelskiego garnizonu, pod przewodnictwem insp. Jacka Buczka Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, przebywała w Massy pod Paryżem, w ramach projektu KWP w Lublinie „Bezpiecznie do celu - policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” finansowanego ze śrdoków programu Leonardo da Vinci. 

Zdjęcie grupowe uczestników wizyty studyjnej   Polscy policjanci z wizytą na komisariacie autostradowym

                                                           
Jednostką przyjmującą lubelskich funkcjonariuszy zajmujących się tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym były Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa w rejonie Sud Ile de France. W strukturze Policji francuskiej za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiedzialne są właśnie jednostki Republikańskich Kompanii Bezpieczeństwa (Compagnies Republicaines de Securite).
Podczas swojego pobytu policjanci poznali misję i zadania Republikańskich Kompanii Bezpieczeństwa oraz teorię i praktykę w zakresie przeprowadzania kontroli ruchu drogowego i eliminowania nieprawidłowości zarówno dotyczących zachowań uczestników ruchu drogowego, jak i stanu technicznego pojazdów i dróg. Ponadto policjanci mieli okazję zwiedzić Komisariat Autostradowy, Prefekturę Policji w Paryżu, zapoznali się również ze sprzętem francuskiej „drogówki”. W ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w kontrolach drogowych przeprowadzanych na autostradach rejonu Paris Sud Ile de France.


Radiowóz francuskiej policji drogowej   Zdjęcie pamiątkowe polskich i francuskich policjantów

 Zdjęcie pamiątkowe uczestników wizyty pod wieżą Eiffla

 

Powrót na górę strony