Platforma Polska-Holandia 2011

W dniach 11 -13 grudnia 2011 r. odbyła się w Arnhem w Holandii coroczna konferencja Platformy Polska-Holandia, podczas której podsumowano współpracę w roku 2011 oraz określono kierunki współpracy na następne lata.

 

Zdjęcie pamiątkowe uczestników spotkania


Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział: Pan nadinsp. Waldemar Jarczewski – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Pan nadinsp. Władysław Padło - oficer łącznikowy polskiej Policji w Holandii, Pan podinsp. Paweł Pinda – Zastępca Naczelnika Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, reprezentanci komend wojewódzkich Policji współpracujących bezpośrednio z Policją poszczególnych regionów w Holandii - KWP w Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie, Gdańsku oraz Komenda Stołeczna Policji) oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

 

Uczestnicy seminarium odczas obrad

Stronę holenderską reprezentowali: Chief Constable Pim Miltenburg – Komendant Policji Regionu Gelderland-Midden, Pan Nico van Ooik – Przewodniczący Platformy, Pan Bert Hoffman – oficer łącznikowy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, przedstawiciele Policji poszczególnych Regionów współpracujących bezpośrednio z wojewódzkimi komendami Policji w Polsce, oraz przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Holandii.
Podczas spotkania, przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich Policji, wspólnie ze swoimi partnerami ze strony holenderskiej dokonali prezentacji przedsięwzięć międzynarodowych zrealizowanych w roku 2011 i w latach poprzednich oraz przedstawili plany współpracy.
Tegoroczne spotkanie było ostatnim spotkaniem w ramach Platformy Polska-Holandia, w którym uczestniczą wszyscy przedstawiciele obu stron. Uznano, że cele współpracy zostały osiągnięte, utworzono wiele sieci wymiany doświadczeń pomiędzy polską i holenderską Policją, bilateralna współpraca poszczególnych jednostek Policji funkcjonuje na wysokim poziomie i taka forma współpracy powinna być kontynuowana przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji. Natomiast na poziomie centralnym zaproponowano zmianę kierunków współpracy.
Ważnym momentem tegorocznego spotkania było wyróżnienie Pana Nico van Ooik Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order ten jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

 

Nadinspektor Władysław Padło uroczyście zamyka obrady

 

Powrót na górę strony