Warsztaty, Kijów 16 listopada 2011r.

Polsko-ukraińskie warsztaty z zakresu zapewnienia porządku publicznego

W dniu 16 listopada br. podinsp. Artur Rudnik – Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Lublinie, Pełnomocnik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds.koordynacji działań w zakresie przygotowań do EURO 2012 wziął udział w polsko-ukraińskich warsztatach szkoleniowych. Organizatorem warsztatów była Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w partnerstwie z Narodową Akademią Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Kijowie.

                                                      Powitanie delegacji ukraińskiej na sali konferencyjnej


W spotkaniu udział wzięli: kierownictwo Akademii na czele z Walentynem Kowałenkiem,- Rektor Akademii, podkom. Jarosław Kamiński – koordynator projektu wykładowca Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WBWiA Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podinsp. Małgorzata Jasińska – lektor języka rosyjskiego Studium Edukacji Językowej WBWiA Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kom. Mariusz Dzioba - Zastępca Naczelnika Sztabu KWP w Rzeszowie oraz  Zastępcy Naczelników Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie zakarpackim, kijowskim, żytomierskim, czernihowskim, charkowskim, Mykoła Boksza - Naczelnik Wydziału Prewencji przy Zarządzie MSW Ukrainy w obwodzie winnickim, przedstawiciele Departamentu Prewencji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy i przedstawiciele katedr profilowanych Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych.
Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionach przygranicznych obu państw, w ramach przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. Uczestnicy podczas spotkania zapoznali się również ze strukturą, historią i tradycjami uczelni, z działalnością edukacyjno-wychowawczą oraz z doświadczeniem Akademii w przygotowaniu kadr do zabezpieczania imprez masowych, jak również z ekspozycją Muzeum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Na zakończenie wizyty roboczej dokonano ustaleń co do organizacji kolejnych spotkań - warsztatów roboczych zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

    Uczestnicy spotkania podczas obrad       Delegacja ukraińska podczas obrad na sali konferencyjnej

   

                                                   

Powrót na górę strony