Warsztaty szkoleniowe, Zamość - Linki - Policja Lubelska

Warsztaty szkoleniowe, Zamość

            

Warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Razem bezpieczniej”, Zamość 14–16.11.2011r.
 
       W Zamościu, w dniach 14-16 listopada 2011 r., odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „Współdziałanie jednostek Policji woj. lubelskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednostek Milicji obwodu wołyńskiego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej, powstałej w strefie nadgranicznej z udziałem obywateli Polski i Ukrainy”. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach  projektu „Razem bezpieczniej” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W warsztatach uczestniczyło 25 osób z Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, delegacji przewodniczył płk Milicji Wołodymyr Poliszczuk – Zastępca Naczelnika Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim.

     

 

    Podczas warsztatów eksperci z Polski i Ukrainy przedstawili procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w zakresie ruchu drogowego,  omówiono przepisy polskie i ukraińskie z zakresu zabezpieczania imprez masowych, ochrony znaków towarowych i oszustw przy dystrybucji biletów na „EURO 2012”. Część szkolenia poświęcona została także omówieniu współpracy Policji z jednostkami Straży Pożarnej w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych. Ostatniego dnia warsztatów prelegenci z Polski i Ukrainy przedstawili i omówili przepisy z zakresu pobytu cudzoziemców na terytorium Polski i Ukrainy – związane z tym procedury i postępowanie. Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie warsztatów, a także wypracowanie wskazówek dotyczących utworzenia wspólnych procedur reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli zamieszkałych w strefie przygranicznej podczas sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz wypadków drogowych.

     

 
        W dniu 15 listopada 2011 roku, podczas drugiego dnia warsztatów, swoją obecnością zaszczycił uczestników generał - lejtnant Milicji Wiaczesław Chodyriew – Naczelnik Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim wraz ze swym Zastępcą płk. Milicji Ołeksandrem Nykytiukiem. Tego dnia odbyło się również spotkanie Naczelnika Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim z  kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przedmiotem rozmów były uzgodnienia dotyczące realizacji kolejnych wspólnych projektów.