Szkolenie technik alpinistycznych - Linki - Policja Lubelska

Szkolenie technik alpinistycznych

    W dniach 25 września - 1 października 2011 r. funkcjonariusz Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Lublinie wziął udział w kursie doskonalenia zawodowego technik alpinistycznych organizowanym przez Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Polizia di Stato we Włoszech, dla policjantów minerów-pirotechników z jednostek i komórek antyterrorystycznych, w ramach przygotowań do działań podczas EURO 2012.

 

  

 

                                                                  

 

 

    Tygodniowy kurs doskonalenia zawodowego technik alpinistycznych obejmował m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem zadań na wysokościach jak również elementy ratownictwa i bezpieczeństwa wysokościowego. Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Włoskiej Policji Państwowej, Polizia di Stato w Moenie (CAA Moena) jest jedynym ośrodkiem szkoleniowym Policji w Europie o profilu wyspecjalizowanym do realizacji szkoleń dla pionów Policji wykorzystujących techniki górskie, w tym tzw. alpinizm miejski, dla takich służb, jak: pododdziały specjalne Policji, grupy minersko-pirotechniczne, grupy powybuchowe.