Wizyta delegacji Milicji ukraińskiej

W dniu 28 września 2011r. w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie gościła delegacja Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie wołyńskim, której przewodniczył Naczelnik Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim Generał- Lejtnant Milicji Wiaczesław Chodyriew.

 

Szef policji lubelskiej oraz szef policji w Łucku wymieniają się podpisanymi egzemplarzami umowy o współpracy

Celem wizyty było m.in. podpisanie umów partnerskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013. Zawarte umowy dotyczą dwóch projektów: „Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” (w ramach pierwszego zakupione zostałyby samochody terenowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trudno dostępnym terenie, łącznie 80 samochodów osobowo – terenowych wraz z wyposażeniem, w tym dla partnera ukraińskiego 38 samochodów; wartość projektu -  4 326 850,50 Euro) Kolejny  projekt to „Razem zapewnimy bezpieczeństwo na obszarze transgranicznym Polski   i Ukrainy” (w ramach tego projektu zakupiony zostałby sprzęt dla Laboratorium Kryminalistycznego, który służyłby do analizy, badania i wykrywania niebezpiecznych substancji. Wartość sprzętu planowanego do zakupu wynosi 2 988 788 Euro).
 Podczas wizyty Lubelski Komendant Wojewódzki Policji - insp. Dariusz Działo, towarzyszył gościom podczas zwiedzania nowo oddanego V Komisariatu Policji w Lublinie   i krótkim spacerze po lubelskiej starówce.

Powrót na górę strony