Seminarium podsumowujące projekt

   
 
 
Uczestnicy seminarium na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Widok na salę konferencjną
 
 
6 października 2011 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się międzynarodowe seminarium podsumowujące projekt „Grajmy do jednej bramki – Bezpieczne EURO 2012”.  W seminarium udział wzięli przedstawiciele Federalnej Policji Belgijskiej, Policji Gelderland-Midden w Holandii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, kierownictwo KWP w Lublinie oraz komend ościennych, oficerowie łącznikowi Policji belgijskiej i holenderskiej, uczestnicy wizyt studyjnych, policjanci z garnizonu lubelskiego odpowiedzialni za zabezpieczanie imprez masowych oraz przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie najlepszych praktyk pomiędzy przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez sportowych, w szczególności w kontekście zbliżającego się EURO 2012.
        
 Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie otwiera seminarium  Uczestnicy seminarium na sali konferencyjnej
 
 
W ramach projektu „Grajmy do jednej bramki – Bezpieczne EURO 2012” 21 lubelskich funkcjonariuszy uczestniczyło w wizytach studyjnych na terenie działania Federalnej Policji Belgijskiej w Brukseli, Policji Regionu Gelderland-Midden w Holandii oraz Narodowej Policji Hiszpanii w Madrycie. Podczas wizyt studyjnych policjanci zajmujący się tematyką zabezpieczenia imprez sportowych poznali teorię i praktykę w zakresie planowania i przygotowania zabezpieczeń przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców podwyższonego ryzyka i sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa. Zapoznali się również z zasadami funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczenia imprez sportowych i przejazdów kibiców, taktyką działania Policji podczas przywracana naruszonego porządku publicznego.                   
 
 

Zdjęcię pamiątkowe uczestników seminarium na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Powrót na górę strony