Wizyta Policji holenderskiej w KWP w Lublinie

 

W dniach 12-14 maja 2011 roku, holenderscy policjanci z Regionu Gelderland-Midden na zaproszenie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dariusza Działo gościli z wizytą na Lubelszczyźnie. Celem wizyty delegacji zagranicznej było poznanie rozwiązań organizacyjnych, zadań i sposobów działania lubelskiej formacji, wyposażenia oraz zasad szkolenia policjantów.  Wizyta stanowiła również okazję do rozmów na temat dalszej współpracy oraz uczestnictwa Policji Gelderland-Midden w projektach KWP w Lublinie, finansowanych ze środków unijnych.

 

  Szefowie policji lubelskiej i holenderskiej w gabinecie komendanta wojewódzkiego policji w lublinie

 
 

Holenderską Policję podczas kilkudniowej wizyty w Lublinie reprezentował komendant Pim Miltenburg, towarzyszyli mu naczelnicy wydziału zespołu komunikacji społecznej i kryminalnego oraz naczelnik Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych i Policji sądowej Regionu Gelderland-Midden.

 

Delegacja policji holenderskiej w gabinecie szefa lubelskiej policji

        

 

Program zagranicznej delegacji był bardzo intensywny. Goście odwiedzili IV Komisariat Policji w Lublinie, gdzie oprócz wyposażenia nowoczesnego budynku mieli także okazję wziąć udział w prezentacji na temat przygotowań lubelskiej Policji do EURO 2012. 

 Delegacja holenderska odwiedza IV Komisariat Policji w Lublinie    Spotkanie delegacji holenderskiej z komendantem czwartego Komisariatu Policji w Lublinie

 
 

Drugiego dnia wizyty delegacja odwiedziła Laboratorium Kryminalistyczne, m.in. pracownię audiowizualną, fonoskopową i osmologiczną oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji, gdzie zapoznali się ze sprzętem prewencyjnym, wykorzystywanym w trakcie zabezpieczania imprez masowych. Z kolei przy ul. Grenadierów w Lublinie policjanci obejrzeli strzelnicę i jej wyposażenie, a następnie zaprezentowano im pokaz technik interwencji i samoobrony. 

 

Delegacja Policji holenderskiej odwiedziła także Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych KMP w Lublinie oraz Izbę Dziecka, gdzie omówiono zagadnienia przestępczości nieletnich. Miała także okazję wysłuchać prezentacji dot. przestępczości narkotykowej i akcyzowej.

 
Powrót na górę strony