"Grajmy do jednej bramki - bezpieczne EURO 2012"

W dniach 21 – 27 lutego 2011 roku przedstawiciele lubelskiej Policji wzięli udział w wizycie studyjnej w Belgii, w ramach projektu KWP w Lublinie „Grajmy do jednej bramki – bezpieczne EURO 2012” finansowanego ze środków Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest przygotowanie lubelskiej Policji do zadań związanych z zabezpieczaniem EURO 2012, w oparciu o doświadczenia policjantów z Hiszpanii, Belgii oraz Holandii.

 

Uczestnicy wizyty przed siedziba Oddziału Prewencji Policji w Brukseli

  

  Armatka wodna na wyposażeniu Oddziału Prewencji w Brukseli     Wnętrze armatki wodnej

Gospodarzem wizyty była Dyrekcja Generalna Policji Administracyjnej Belgijskiej Policji Federalnej (Direction Générale de la Police Administrative), która w zakresie obowiązków posiada m.in zabezpieczanie masowych imprez sportowych. W ramach zajęć teoretycznych lubelscy policjanci zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi planowania i przygotowania zabezpieczenia przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców wysokiego ryzyka, sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa, funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczania imprez sportowych i przejazdów kibiców, taktyki działania Policji podczas przywracania naruszonego porządku publicznego. W ramach zajęć praktycznych lubelscy policjanci odwiedzili siedzibę Policji Kolejowej, która zajmuje się m.in. zabezpieczaniem przejazdów kibiców metrem, pociągami krajowymi i międzynarodowymi. Podczas wizyty delegacja zapoznana została z filmem zarejestrowanym podczas meczu Polska-Belgia w 2006 roku, przedstawiającym przyjazd polskich kibiców i ich przejazd na stadion, jak również omówiono siły i środki policyjne użyte podczas tej operacji. 

Uczestnicy wizyty podczas szkolenia   Uczestnicy wizyty podczas wizyty na stadionie

W sobotę 26 lutego, na zakończenie wizyty studyjnej, lubelscy policjanci uczestniczyli w odprawie Policji lokalnej w Liège przed meczem STANDARD – Y.R.K.V. MECHELEN, a następnie mieli okazję obserwować przebieg zabezpieczenia meczu.

Uczestnicy wizyty obserwują zabezpieczenie meczu przez policję belgijską     Trybuny na stadionie

 

Powrót na górę strony