KWP: Z wizytą w Holandii

Data publikacji 06.04.2011
Wczoraj delegacja lubelskiej Policji wróciła z wizyty w Holandii. Gospodarzem była Policja holenderska Regionu Gelderland-Midden. Celem spotkania było przygotowanie lubelskiej Policji do zadań związanych z zabezpieczaniem EURO 2012.  Policjanci zapoznali się  z teorią i praktyką w zakresie m.in.  planowania i przygotowania zabezpieczenia przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców wysokiego ryzyka, sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa.
W dniach 29 marca – 4 kwietnia 2011 roku delegacja lubelskiej Policji uczestniczyła w wizycie studyjnej w ramach projektu KWP w Lublinie „Grajmy do jednej bramki – bezpieczne EURO 2012” finansowanego ze środków Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.
Celem projektu jest przygotowanie lubelskiej Policji do zadań związanych z zabezpieczaniem EURO 2012, w oparciu o doświadczenia policjantów z Hiszpanii, Belgii oraz Holandii. Podczas wizyty uczestnicy zapoznani zostali z teorią i praktyką w zakresie: planowania i przygotowania zabezpieczenia przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców wysokiego ryzyka, sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa, funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczania imprez sportowych i przejazdów kibiców, taktyki działania Policji holenderskiej podczas przywracania naruszonego porządku publicznego. Gospodarzem wizyty była Policja holenderska Regionu Gelderland-Midden.
 
                                         Funkcjonariusze zwiedzają stanowisko kierowania na stadionie
 
Program zajęć był bardzo urozmaicony: zajęcia teoretyczne zostały połączone z zajęciami praktycznymi. Eksperci Policji holenderskiej dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie zwalczania chuligaństwa stadionowego, m.in. na podstawie realizowanego od wielu lat projektu „Chuligani w obiektywie” oraz projektu „Pro active sygnalise” w zakresie utrzymywania porządku publicznego poprzez odczytywanie niewerbalnych zachowań osób. Lubelscy policjanci mieli również okazję obserwować szkolenie Oddziału Prewencji, odbywające się w dawnej bazie wojskowej wojsk angielskich stacjonujących w Weeze, w Niemczech, podczas którego policjanci holenderscy ćwiczyli działania związane z utrzymywaniem porządku publicznego podczas zamieszek i demonstracji.
                                         Stanowisko kierowania na stadionie - widok z kamer
Program obejmował również wizytę na stadionie Gelredome w Arnhem, podczas której kierownik ds. bezpieczeństwa zapoznał policjantów lubelskich z infrastrukturą stadionu, wyposażeniem punktu kierowania operacją, systemem monitoringu oraz algorytmem postępowania w przypadku zakłócenia porządku publicznego na stadionie.
W niedzielę 3 kwietnia, na zakończenie wizyty studyjnej, lubelscy policjanci uczestniczyli w odprawie przed meczem VITESSE – N.E.C., a następnie obserwowali pracę policjantów holenderskich podczas zabezpieczenia meczu.
Po zakończeniu meczu, Pan Pim Miltenburg – Szef Policji Regionu Gelderland Midden dokonał podsumowania wizyty studyjnej oraz wręczył uczestnikom projektu certyfikaty uczestnictwa.
 
 
Powrót na górę strony