Wytyczne dla policjantów

Wytyczne dla policjantów

  
LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI P O L I C J I
 
 
Lublin, dnia 6 marca 2009 roku
   
 
 
 
Państwo
Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji
woj. lubelskiego
 
Naczelnicy Wydziałów
Kierownicy Sekcji/Zespołów
KWP w Lublinie
 
 
 
 
 
        Jednym z priorytetów naszych działań jest dbanie o dobry wizerunek Policji i utrzymanie wysokiego społecznego zaufania społecznego do naszej instytucji. Zaufanie to jest budowane od wielu lat i w chwili obecnej stoi na bardzo wysokim poziomie sięgającym ponad 70 % akceptacji społecznej, przy jednoczesnym niskim poziomie ocen negatywnych. To zaufanie budowane jest głównie przez policjantów mundurowych na co dzień widocznych na naszych ulicach, drogach, parkach itp. Ich zachowanie i umiejętność pomocy innym ma kluczowe znaczenie przy postrzeganiu nas jako ludzi prawych i wiarygodnych.
        Dlatego też polecam Państwu, by przypomnieć wszystkim policjantom jakie ich obowiązują zasady etyki zawodowej. W szczególności mam na myśli sytuacje, w których policjanci dokonujący zakupów w czasie służby są traktowani w sposób uprzywilejowany i przyznawane są im bonifikaty czy tzw. gratisy np. darmowa kawa, mycie samochodu, specjalne zniżki na posiłek itp. W takich sytuacjach jeśli nawet nie mówimy o jakimkolwiek uzależnieniu czy zobowiązaniu, to jednak z pewnością u biernych obserwatorów takie wrażenie może powstać.
        Mając więc na względzie dobry interes służby polecam Państwu, stosowanie przejrzystych metod zachowania się policjantów w służbie w taki sposób, by nie generować niepotrzebnych sugestii czy imputacji.
Powrót na górę strony