Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Zadania w zakresie robót budowlanych

   Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa funduszu: Centralny Fundusz Wsparcia Policji 
nazwa zadania: Remont bieżący KPP w Lubartowie - garaże i teren przyległy

 • wartość finansowania z funduszu: 400 000,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 405 000,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu garaży i terenu przyległego w KPP w Lubartowie.


   Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa funduszu: Centralny Fundusz Wsparcia Policji
nazwa zadania: Komenda Powiatowa Policji we Włodawie - remont dachu garaży

 • wartość finansowania z funduszu: 159 133,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 162 800,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remont dachu garaży w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie.   Flaga RP oraz godło Polski.


nazwa funduszu: "Centralny Fundusz Wsparcia Policji "
nazwa programu: "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”
nazwa zadania: "Komisariat Policji w Janowie Podlaskim - zmiana źródła zasilania w ciepło wraz z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów”

 • wartość finansowania z funduszu celowego: 280 000,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 280 000,00 zł
 • krótki opis zadania:
   

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wybudowanie kotłowni olejowej w budynku Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim, w miejscu istniejących pomieszczeń dotychczasowej kotłowni węglowej.


   Flaga RP oraz godło Polski.

  
   nazwa zadania: Komisariat Policji w Żmudzi - utwardzenie nawierzchni terenu

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 86 100,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 86 100,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni terenu wewnętrznego wraz z utwardzeniem nawierzchni terenu przy Komisariacie Policji w Żmudzi.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania:  Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń służbowych  Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – Pakiet 1

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 75 860,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 75 860,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczenia służbowego KWP w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Wieniawskiej.


Flaga RP oraz godło Polski.
nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – Pakiet 2

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 120 300,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 120 300,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczenia służbowego KWP w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Narutowicza.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych  zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do zadania pn.: „Modernizacja systemów zabezpieczeń oraz monitoringu w obiektach podległych KWP w Lublinie” – Pakiet 2

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 80 000,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 80 000,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji systemu kontroli dostępu w Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: Zamówienie polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych  zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp do zadania pn. „Komenda Powiatowa Policji
w Biłgoraju – modernizacja obiektu”

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 128 500,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 128 500,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegających na modernizacji i rozbudowie  systemu kontroli poprzez montaż i konfigurację depozytora na klucze do pomieszczeń służbowych  w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: „Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej”

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 180 000,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 180 000,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący Komendy Miejskiej Policjiw Białej Podlaskiej, w szczególności wykonanie nowej nawierzchni parkingu.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb CBŚP” 

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 94 095,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 94 095,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb CBŚP Lublin, ul. Północna 3, tj. rozbudowa i modernizacja gniazd elektrycznych i teleinformatycznych.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w obiekcie KWP w Lublinie i obiektach podległych - Pakiet 1

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 80 189,85 zł
 • całkowita wartość zadania: 80 189,85 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach KWP w Lublinie, tj. KPP w Kraśniku, KP w Annopolu, KPP w Parczewie, KPP w Lubartowie, KPP Janowie Lubelskim, KWP w Lublin (Budynek D).


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w obiekcie KWP w Lublinie i obiektach podległych - Pakiet 2

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 80 189,85 zł
 • całkowita wartość zadania: 80 189,85 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach KWP w Lublinie, tj. KMP w Chełmie, KP w Rejowcu Fabrycznym, PP w Siedliszczu, KPP w Krasnystawie, PP w Miączynie, KP w Żmudzi.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: KPP Łęczna - remont bieżący (zalewanie piwnic)

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 370 500,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 370 500,00 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: Modernizacja systemów zabezpieczeń oraz monitoringu w obiektach podległych KWP w Lublinie - Pakiet 1

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 333 986,05 zł
 • całkowita wartość zadania: 333 986,05 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemów zabezpieczeń oraz monitoringu w KPP w Kraśniku i KPP w Radzyniu Podlaskim.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: Modernizacja systemów zabezpieczeń oraz monitoringu w obiektach podległych KWP w Lublinie - Pakiet 2

 • wartość finansowania z budżetu państwa: 366 230,49 zł
 • całkowita wartość zadania: 366 230,49 zł
 • krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemów zabezpieczeń oraz monitoringu w KMP w Chełmie i KPP w Łęcznej.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: „Remont pomieszczeń PdOZ w wybranych jednostkach garnizonu lubelskiego” – KPP Janów Lubelski

 •  
 • wartość finansowania z budżetu państwa: 549 500,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 549 500,00 zł
 • krótki opis zadania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zespołu wydzielonych pomieszczeń na poziomie parteru budynku Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, stanowiących Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PdOZ).


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: KP IV w Lublinie - remont bieżący - usunięcie przyczyn i skutków pęknięcia ścian”

 •  
 • wartość finansowania z budżetu państwa: 172 000,00 zł
 • całkowita wartość zadania: 172 000,00 zł
 • krótki opis zadania:

      Przadania jest remont bieżący KP IV w Lublinie – usunięcie przyczyn i skutków pęknięcia ścian.


Flaga RP oraz godło Polski.

nazwa zadania: „Komisariat Policji w Adamowie ul. Kleeberga 5A wymiana kotła olejowego”

    wartość finansowania z budżetu państwa: 55 000,00 zł
    całkowita wartość zadania: 55 000,00 zł
    krótki opis zadania:

      Przedmiotem zadania jest wymiana kotła olejowego jednofunkcyjnego o mocy 33,7 kW (parametry pracy – 80/600C) w Komisariacie Policji w Adamowie, ul. Kleeberga 5A.