SIEĆ PEŁNOMOCNIKÓW

PEŁNOMOCNICY KOMENDANTÓW SZKÓŁ POLICJI

W szkołach Policji funkcjonują nieetatowi Pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka.

Zadania wykonywane przez Pełnomocników komendantów szkół Policji:

  • wspomaganie Pełnomocników KWP/KSP w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu praw człowieka na poziomie centralnym i w ramach doskonalenia lokalnego, w tym pomoc w przygotowaniu i realizacji szkoleń (konspekty szczegółowe, materiały dydaktyczne, prowadzenie zajęć pokazowych) - proponuje się aby Pełnomocnicy w szkołach nawiązali stałą współpracę z wybranymi KWP na terenie kraju (zgodnie z tzw.. „rejonizacją”).
  • udział w pracach nad zmianami programów szkoleń dla policjantów w zakresie tematyki praw człowieka i etyki zawodowej;
  • realizacja zaleceń podmiotów międzynarodowych stojących na straży przestrzegania postanowień konwencji o ochronie praw człowieka w części dotyczącej szkoleń i propagowania praw człowieka w Policji;
  • opracowywanie i upowszechnianie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w jednostkach szkoleniowych i komendach wojewódzkich Policji;
  • reprezentowanie Komendanta Szkoły w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych poświęconych.

 

PEŁNOMOCNICY SZKÓŁ POLICJI DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Lp.

Szkoła Policji

Pełnomocnik

Kontakt

1.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

podkom. Anna Rybicka

tel. (22) 605 35 79

2.

Szkoła Policji w Słupsku

podinsp. Tomasz Gid

tel. (059) 841 72 08

3.

Szkoła Policji w Katowicach

podinsp. Jacek Domagała

tel. (032) 606 94 04

      (032) 606 94 23

4.

Szkoła Policji w Pile

podinsp. Jacek Czechowski

tel. (067) 352 23 79

5.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

podkom. Wojciech Bilewicz

tel. (089) 621 53 42

Powrót na górę strony