AKTUALNIŚCI

10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Każdego 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To już kolejny rok, w którym w obchody włączyła się polska Policja organizując tak zwany Tydzień Praw Człowieka w Policji.

Dzień Praw Człowieka to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie praw człowieka.

Historia pokazuje, jak wiele osób z różnych kontynentów i kultur wkładało wysiłek w działania zapewniające przestrzeganie praw i wolności człowieka. Wiele z tych osób doznało prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na zagadnienia współczesnego świata.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby - te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.

Również w  grudniu, lecz 2004 roku w polskiej Policji powołano unikatowy w Europie długofalowy projekt, który stanowią policyjni pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka funkcjonujący w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz szkołach Policji. Są to osoby, które na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wiele innych dokumentów i aktów prawa krajowego, a także międzynarodowego.

Na początku 2015 roku z okazji obchodów 10-lecia powołania policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka zrodził się pomysł zbudowania tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Policji. Dzień 10 grudnia poprzedzony jest tak zwanym Tygodniem Praw Człowieka w Policji, którego celem jest bardziej intensywne przybliżanie idei praw i wolności człowieka. Kalendarze poszczególnych jednostek Policji wypełniły plany debat społecznych, wykładów, warsztatów, szkoleń, spotkań z dorosłymi i młodzieżą, spotkania z tak zwaną żywą biblioteką, projekcje filmów, zamieszczanie informacji edukacyjnych na policyjnych stronach internetowych oraz wiele innych przedsięwzięć. W niektórych garnizonach uruchomione zostaną także dyżury eksperckie, czyli rodzaj punktów informacyjno-doradczych.

Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka przez ostatnie lata zrealizowali bardzo wiele projektów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społecznym i środowiska policyjnego. Obecnie kluczowym działaniem jest realizacja głównych kierunków działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolości człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016- 2018 kierunków ochrony praw człowieka w Policji na lata 2016-2018.

Wszelkie spostrzeżenia, uwagi, a także podejrzenia naruszenia praw człowieka przez Policję można zgłaszać pod adres Edyta.Naja@lu.policja.gov.pl

Powrót na górę strony