Nowe Przepisy Dotyczące ŚPB i Broni Palnej

Nowe Przepisy Dotyczące ŚPB i Broni Palnej.

Zmieniły się przepisy dotyczace użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zmiana dotyczy kilkudziesięciu służb mundurowych w Polsce, w tym oczywiście Policji. W związku z tym w Komendzie Głównej Policji przygotowano opracowanie, które przybliża te zmiany

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która weszła w życie 5 czerwca 2013 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało opracowanie "Uprawnienia funkcjonariuszy Policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej". Jest to swego rodzaju wyciąg z ustawy i odnosi się wyłącznie do uprawnień policjanta.

Ustawa dokonuje kompleksowej zmiany przepisów, między innymi w zakresie:

  • wprowadzenia nowych definicji,
  • sposobu postępowania policjanta przed i po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • treści przypadków użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
  • wprowadzenia nowych rodzajów środków przymusu bezpośredniego,
  • sposobu dokumentowania użycia lub wykorzystania śpb i broni palnej,
  • wprowadzenia możliwości wykorzystania broni palnej między innymi w celu zatrzymania pojazdu, zaalarmowania lub wezwania pomocy czy też pokonania przeszkody.

Pliki do pobrania:

Uprawnienia funkcjonariuszy Policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Powrót na górę strony