Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KWP w Lublinie

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KWP w Lublinie

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest dobrowolnym zrzeszeniem policjantów, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów, działająca na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Celem działania KZP jest m.in. udzielanie jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek.

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa obejmuje swoim zakresem działania następujace jednostki:

KWP w Lublinie, OPP w Lublinie, SPKP w Lublinie, Komendy Powiatowe Policji w Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach, Świdniku oraz jednostki mające siedzibę w KWP w Lublinie jak: CBŚP, BSWP i CBZC, których policjanci i pracownicy w momencie wejścia w życie ustawy o KZP byli członkami KKOP.

Członkami KZP mogą być:

 1. policjanci pełniący służbę w wyżej wymienionych komórkach i jednostkach organizacyjnych.
 2. pracownicy cywilni zatrudnieni w wyżej wymienionych komórkach i jednostkach organizacyjnych.
 3. emeryci i renciści, policjanci oraz pracownicy cywilni przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych z w wyżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń członek KZP nabywa po upływie jednego roku przynależności do KZP lub z chwilą zgromadzenia wkładu w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto, posiadanego w miesiącu przyjęcia do KZP, jednak nie wcześniej niż po 2 miesiącach przynależności do KZP.

Członkowie KZP mają obowiązek m.in:

 1. stosować się do przepisów niniejszego Statutu i Uchwał organów KZP,
 2. wpłacić wpisowe w wysokości 2% wynagrodzenia lub wyrazić zgodę na potrącenie wpisowego z wynagrodzenia (obowiązek ten nie dotyczy osób przyjętych z innych KZP),
 3. wpłacać miesięczne wkłady członkowskie, lub wyrazić zgodę na potrącanie tych wkładów
  z wynagrodzenia,
 4. spłacać regularnie miesięczne raty zaciągniętych pożyczek,

Dla usprawnienia komunikacji oraz do pomocy w wypełnianiu niezbędnych domumentów, wyznaczone zostały osoby z komend powiatowych do kontaktów z Kasą Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie:

 1. KPP Biłgoraj - Agnieszka Lewandowska, tel. 8152223, Krzysztof Prekopowski, tel. 8152230,
 2. KPP Janów Lubelski - Elżbieta Molik, tel. 8155240, Joanna Wielgus, tel. 8155208,
 3. KPP Krasnystaw - Edyta Romańska, tel. 8133266, Aleksandra Charmas, tel. 8133261,
 4. KPP Krasnik - Magdalena Puchala, tel. 8124234, Włodzimierz Sądej, tel. 8124288,
 5. KPP Lubartów - Ewelina Kiełbowicz, tel. 8125236, Radosław Polak,
 6. KPP Łęczna - Magdalena Mileszczyk, tel. 8127215, Katarzyna Galewska-Lenart, tel. 8127216,
 7. KPP Luków - Małgorzata Kubak-Rosołowska, Monika Madoń-Panasz, tel. 8147290,
 8. KPP Opole Lubelskie - Elżbieta Dunia, tel. 8122203, Justyna Głogowska, tel. 8122222,
 9. KPP Puławy - Marzena Owczarek, tel. 8123232, Piotr Piasecki, tel. 8123322
 10. KPP Ryki - Maryla Jazurek, Katarzyna Gargol, tel. 8128220,
 11. KPP Świdnik - Lidia Wyrwisz, tel. 8121226, Edyta Sawa,

 

Dokumenty do pobrania takie jak: umowy, podania, oświadczenia itp., które są niezbędne do korzystania z wyżej wymienionych świadczeń: 

 

 

 

     DLA POLICJANTA / PRACOWNIKA

 

Powrót na górę strony