Praktyka nr 11 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Praktyka nr 11

Wymieniono doświadczenia poszczególnych garnizonów w zwalczaniu przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przestępczości dokonywanej przez obywateli krajów graniczących z RP ( Litwa, Ukraina, Rosja) - przestępczość: narkotykowa, samochodowa i oszustwa.

Na przykładzie najciekawszych spraw wypracowano algorytm wykonywanych czynności w sprawach: 

 • Powołanie grupy operacyjno-procesowej,
 • Objęcie zainteresowaniem operacyjnym osób związanych z procederem przestępczym,
 • Pozyskanie OZI zgodnie z procedurą pozysku,
 • Zastosowanie różnych metod pracy operacyjnej z wykorzystaniem środków technicznych wobec rozpracowywanych osób,
 • Wykorzystanie baz danych: SMI, KSIP, SIS, INTERPOL, EIS,
 • Sprawdzenie i weryfikacja wszystkich ustaleń operacyjnych,
 • Przeprowadzenie analizy kryminalnej w celu potwierdzenia wyznaczonych kierunków działań lub wyznaczenia nowych kierunków,
 • Stosowanie kontroli operacyjnej,
 • Współpraca z innymi pionami policyjnymi tj. prewencja, służba wspomagająca,
 • Zastosowanie procedury niejawnego nadzoru w ramach systemu SIS,
 • Nawiązanie współpracy z Europolem i Interpolem.
 • Zaangażowanie innych służb tj. Straż Graniczna, Izba Celna, Urząd Celny celem wykorzystania zaawansowanych środków technicznych będących na ich wyposażeniu, baz danych oraz możliwości działań w ramach posiadanych przez powyższe służby uprawnień niedostępnych Policji,
 • Wykorzystanie możliwości podmiotów pozapolicyjnych do ustaleń mających znaczenie dla prowadzonej sprawy,
 • Wykorzystanie wiedzy ekspertów z dziedziny którą dotyczy proceder przestępczy,
 • Zaplanowanie działań związanych z realizacją sprawy (wytypowanie miejsca realizacji, zatrzymania osób, przeszukania miejsc, osób, rzeczy itd.)
 • Przedstawienie zarzutów,
 • Skierowanie wniosków o stosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań,

Stosowanie zabezpieczeń majątkowych na poczet przyszłych kar grzywny.