Praktyka nr 8 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Praktyka nr 8

Zapoznano się z możliwościami technicznymi stosowanymi przez Straż Graniczną oraz Służby Celne w zwalczaniu przestępczości. W przyszłości narzędzia te będą wykorzystywane w procesie wykrywczym w ramach zawartych wcześniej porozumień pomiędzy Policją, a Strażą Graniczną oraz Izbą Celną. Należy zauważyć, że przedstawiony sprzęt jest niejawny i sposób jego wykorzystania regulują niejawne zarządzenia w związku z tym sposób jego wykorzystania i metodyka działania nie może zostać ujawniona