Dobra praktyka nr 6 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyka nr 6

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie prowadzi sprawę operacyjną i procesową dotyczącą fikcyjnego obrotu stalą w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych.

W toku prowadzonej sprawy ustalono, że na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego działa zorganizowana grupa przestępcza dokonująca przestępstw podatkowych ukierunkowanych na uzyskanie nienależnych korzyści związanych z rozliczaniem podatku VAT poprzez uchylanie się od zapłaty przedmiotowego podatku. W tym celu grupa przestępcza organizuje fikcyjne przepływy towarów przez łańcuch firm uczestniczących w karuzeli podatkowej VAT oraz dokonuje prania brudnych pieniędzy.

Głównym ogniwem tego łańcucha jest firma zarejestrowana na Słowacji przez dwóch obywateli Polski. Poprzez tą firmę grupa przestępcza zakupuje różne produkty na terenie całej Polski. Towary zakupione są w cenie z zerowa stawką VAT z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego. Tak zakupiony towar powinien być wywieziony za granicę państwa, jednak grupa przestępcza omija ten obowiązek poprzez : tworzenie kompletnej fałszywej dokumentacji (w tym oświadczeń o wywozie towaru poza granice RP), pozorując w ten sposób wewnątrz unijny obrót z podmiotem zagranicznym, zakładanie spółek „wydmuszek” zarządzanych przez tzw. „słupy” (celem ich istnienia jest jedynie utrudnienie wykrycia oszustwa przez służby skarbowe oraz „produkcja” fałszywych faktur sprzedażowych, które zostaną przez inne podmioty ujęte w w ewidencji VAT jako standardowe zakupy, a co za tym idzie stanowić będą źródło fikcyjnego podatku naliczonego obniżającego ich zobowiązanie podatkowe VAT), przekazywanie w ślad za fałszywą dokumentacją środków pieniężnych na rachunki firm uczestniczących w karuzeli VAT, pozorację transportu TIR towarów na Słowację poprzez przewożenie na terenie Słowacji przez członków grupy przestępczej samochodami osobowymi urządzeń elektronicznego systemu poboru opłat słowackiego e-myta OBU (on-board-unit) przypisanych do poszczególnych ciężarówek należących do jednego z członków grupy przestępczej.

Za pomocą takiego mechanizmu grupa przestępcza uzyskuje towary (głównie stal) w bardzo konkurencyjnej cenie, co pozwala jej bez problemu znaleźć krajowego nabywcę.

W ten sposób, wg. ustaleń służb skarbowych grupa przestępcza poprzez firmę słowacką dokonała zakupu towarów za sumę ok. 120.000.000 złotych. Kwota szacowanego uszczuplenia podatkowego wynosi co najmniej 27.000.000 złotych (nie licząc poszczególnych naliczeń VAT w transakcjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ten proceder).

 

Śledztwo w tej sprawie prowadzi tut. Wydział pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie.