Dobra praktyka nr 5 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyka nr 5

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

  1. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, www.strada.org.pl

Organizacja ta stanowi część międzynarodowej sieci La Strada. Jest to organizacja pozarządowa realizująca Program wsparcia/ochrony ofiary/ świadka handlu ludźmi.

 

  1. ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, www.zaginieni.pl. Organizacja poszukuje zaginionych, pomaga rodzinom osób, które wyjechały za granicę w poszukiwaniu pracy i stały się ofiarami zjawiska handlu ludźmi lub utraciły kontakt z bliskim. Wśród inicjatyw podejmowanych przez fundację wymienić należy: prowadzenie całodobowej linii wsparcia, poszukiwanie i pomoc w organizacji poszukiwań osób zaginionych, zamieszczanie zdjęć zaginionych w Internecie i rozpowszechnianie w mediach, zbieranie informacji na temat osób zaginionych, pomoc w nawiązaniu kontaktu z rodziną tym, którzy zaginęli, udzielanie porad prawnych i socjalnych, wsparcia psychologicznego, prowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Bezpieczna praca”.
  2. Fundacja Dzieci Niczyje, WWW.fdn.pl – pomaga dzieciom cudziemców pozostawionych bez opieki oraz dzieciom ofiarom handlu ludźmi.
  3. Policjanci na swoim terenie zobowiązani są współpracować z organizacjami pozarządowymi lokalnymi, które udzielają wsparcia/pomocy ofiarom handlu ludźmi.