Dobra praktyka nr 1 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyka nr 1

Dobra praktyka opracowana przez KWP w Białymstoku

 

Zaginięcie mężczyzny, który wysłał pożegnalnego smsa swojej koleżance, z którego treści wynikało, że chce popełnić samobójstwo. Zaginięcie w okresie letnim w terenie miejskim. Poszukiwania trwały 4 dni.

W trakcie prowadzonej sprawy funkcjonariusze wykonali następujące czynności:

- Przyjęto pisemne zawiadomienie o zaginięciu osoby. Dokonano rejestracji zaginięcia w systemie policyjnym.

- Nadano komunikat patrolom pełniącym służbę na terenie miasta. Sporządzono telegram do wszystkich jednostek Policji na terenie RP.

- Dokonano sprawdzeń wszystkich ustalonych adresów, pod którymi przebywał zaginiony, a także sprawdzono i zabezpieczono szpitale na terenie Białegostoku, noclegownie, Izbę Wytrzeźwień.

- Na bieżąco typowano i analizowano przypadki ujawnienia n/n osób i zwłok.

- W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, iż zaginiony posługuje się telefonem komórkowym. Uzyskano wykaz połączeń i lokalizacji.

- Dokonano publikacji foto-komunikatu za osobą zaginioną w środkach masowego przekazu.

- Podjęto działania w celu ustalenia numeru IP komputera z którego może korzystać lub korzystał zaginiony. W przypadku wpisów na stronach gazet dot. miejsc przebywania zaginionego jest możliwość uzyskania IP komputera, z którego dokonywany jest wpis. W takiej sytuacji należy zastosować pismo do gazety w celu udostępnienia takiego nr IP.

- Na bieżąco sprawdzano logowanie zaginionego na portalach społecznościowych, Facebooku,

komentarze, dyskusje na temat zaginięcia.

- Dokonano penetracji terenu kompleksu leśnego, w którym mógł przebywać zaginiony, w którą zaangażowano oprócz funkcjonariuszy Policji – Ochotniczą Straż Pożarną, rodzinę, mieszkańców, użyto również psa służbowego, drona do obserwowania terenów otwartych.

- Dokonano zabezpieczenia zapisu z monitoringu z rejonu zaginięcia osoby.

- Powiadomiono korporacje taxi na terenie miasta, komunikacje miejska, sprawdzono kiedy używana była komunikacyjna karta miejska.

- Ponadto przy realizowaniu czynności poszukiwawczych za osobą zaginioną można nawiązać współpracę z Centrum Poszukiwań Osób zaginionych KGP w Warszawie oraz rodzina zaginionego może skorzystać z działalności fundacji Itaka.

- Ustalono, iż zaginiony posługuje się przenośnym komputerem (tablet) i z bramki internetowej sms wysyła wiadomości. Ustalono markę i nr IMEI tabletu. Ustalono IP komputera celem dokonania lokalizacji.

- Po ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, odwołano poszukiwania. Mężczyźnie zapewniono opiekę medyczną.

- Powyższe czynności przyczyniły się do szybkiego ustalenia miejsca pobytu osoby.