Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie 29.01.2016r.

Data publikacji 29.01.2016

Dzisiaj w KMP w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone zapowiedzianej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz mediów. Głównym celem tworzenia map bezpieczeństwa w poszczególnych województwach jest zdiagnozowanie zagrożeń i skuteczniejsza walka z przestępczością.

Film Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie

Pobierz plik Inauguracja konsultacji społecznych na Lubelszczyźnie (format mp4 - rozmiar 18.8 MB)

Powrót na górę strony