Nowe obiekty policji

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Widok na Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju

W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie, dokonano termomodernizacji i modernizacji budynków warsztatowo-garażowych, wykonano doziemną instalację hydrantową, instalację klimatyzacji, wykonano nowe oświetlenie terenu, nową infrastrukturę kablową terenu, wykonano instalacje elektryczne i oświetlenie budynków garażowych i warsztatowych.

Wnętrze budynku oraz dyżurka w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju.Korytarz i klatka schodowa w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Wykonano także instalację odgromową i uziemiającą modernizowanych budynków garażowych i warsztatowych, montaż nowego agregatu prądotwórczego, wykonanie zasilania i sterowania bramą oraz szlabanem przy wjeździe na teren Komendy. Zmodernizowano  system monitoringu i kontroli dostępu strefy PdOZ oraz rozbudowano instalację alarmową strefy PdOZ.

Garaże dla pojazdów służbowych z zamontowanymi panelami słonecznymi na dachu.

Zakończenie realizacji: listopad 2022 rok, wartość zawartych umów na realizację zadania: 4.300.000,00 zł.

Powrót na górę strony