Nowe obiekty policji

Posterunek Policji w Tyszowcach

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była termomodernizacja i modernizacja siedziby posterunku. Dostosowano budynek do obowiązujących przepisów p.poż, sanitarnych i bhp. Zwiększono również powierzchnię użytkową obiektu adaptując na pomieszczenia służbowe niezamieszkały lokal mieszkalny. W ramach inwestycji dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, zmodernizowano garaż. Zmieniono źródło ciepła z węgla na olej opałowy, przeprowadzono modernizację kotłowni i pomieszczenia magazynowego. W ramach zagospodarowania terenu odnowiono ogrodzenie.

                   posterunek w Tyszowcach

Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji  w kwocie 1167 tysięcy złotych, ze środków pozabudżetowych pozyskanych od władz samorządowych w kwocie 1 167 tys. zł, ze środków pozabudżetowych pozyskanych od władz samorządowych w kwocie 0,3 tys. zł oraz ze środków WFOŚiGW w kwocie ponad 120 tys. zł.

Powrót na górę strony