Nowe obiekty policji

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Inwestycja dotycząca obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 obejmowała termomodernizację i modernizację 4 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 12 167,10 m2. Docieplono ściany nadziemia i podziemia oraz dach. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. Dostosowano obiekty  do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (poprzez m.in. wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych).

                  budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Wykonano przebudowę budynku głównego - segment ABCD oraz przebudowę instalacji wewnętrznych (wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, gazu, centralnego ogrzewania i elektrycznej) oraz budynków G, H i warsztatowo-garażowego, w których przebudowano instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Zamontowano również solary. Obiekt został dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Sala Konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie                

Realizacja zadania trwała czterdzieści cześć miesięcy. Dofinansowanie na realizację inwestycji KWP w Lublinie uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 30 000 000 złotych.

Sala odpraw i wideokonferencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

poczekalnia w komendzie Korytarz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

                 

 

 

Powrót na górę strony