Nowe obiekty policji

Komisariat Policji w Annopolu

komisariat Policji w Annopolu

Na działce przy ulicy Lubelskiej 48C mieści się nowy budynek administracyjno-biurowy i budynek gospodarczo-garażowy. Siedziba nowej jednostki to kubatura 3,0 tys. m³ oraz powierzchnia użytkowa 0,6 tys. . W dniu 03.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego budynku.

 komisariat Policji w Annopolu

Główny budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dużym podjazdem i parkingiem. Drugi pełni funkcję zaplecza techniczno-gospodarczego. Znajduje się w nim 8 pomieszczeń garażowych i gospodarczych.  Wykonano utwardzenie terenu wraz z wyposażeniem w elementy infrastruktury technicznej, ogrodzono teren.

Całkowity koszt zadania to kwota 5 000 000 złotych.

Powrót na górę strony