Nowe obiekty policji

Posterunek Policji w Michowie

 Posterunek Policji w Michowie

Pomieszczenia  na bazę posterunku użyczyła Gmina, która przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących – kosztów utrzymania i funkcjonowania, zakup niezbędnych towarów i usług.

 Posterunek Policji w Michowie

Wydatki na odtworzenie posterunku wyniosły 300 000,00 złotych. Otwarcie jednostki nastąpiło 16.11.2017 r.

Powrót na górę strony