Nowe obiekty policji

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Front budynku Komendy Powiatowy Policji w KraśnikuKomenda Powiatowa Policji w Kraśniku.

Garaże Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.Parking oraz tył budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Termomodernizacja obiektów KPP w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 83 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych prac oczekuje się, aby zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego uległo obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło oraz emisja CO2. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

Powrót na górę strony