Nowe obiekty policji

Komenda Miejska Policji w Chełmie

Wejście główne do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.Garaże Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Wjazd na parking Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wyposażony w szlaban.Front Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Termomodernizacja obiektów KMP w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

  budynek komendy w Chełmie tabliczki informacyjne wewnątrz komendy

                                       

 

Powrót na górę strony