Nowe obiekty policji

Komenda Miejska Policji w Lublinie

Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3 w tym m.in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę węzła cieplnego, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w latach  2014 i 2015.

Zdjęcie przedstawia nowe windy w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie

Doknano również wymiany dźwigów osobowych oraz zrealizowane zostało wyposażenie technologiczne. Koszt zamknął się w kwocie ponad 300 tysięcy złotych.

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 - modernizacja budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Zakres zadania inwestycyjnego obejmował dostosowanie budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy pożarowej, przebudowę i modernizację pomieszczeń biurowych i korytarzy, adaptację pionów węzłów sanitarnych, modernizację rozdzielni elektrycznej głównej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację pomieszczeń PdOZ. W ramach zadania dokonano także zakupu pierwszego wyposażenia pomieszczeń zaadaptowanych po biurze paszportowym Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Zakupiono m.in. meble drewniane i metalowe oraz niezbędny sprzęt biurowy w postaci niszczarki i kopiarki. Wydatkowano łącznie kwotę na ponad 13 500, 00 zł.

Powrót na górę strony