Nowe obiekty policji

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Obiekt został oddany do użytkowania w 2007 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Modernizację obiektu KPP w Świdniku etap II rozpoczęto w 2013 roku. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w ŚwidnikuPunk przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Sala odpraw Komendy Powiatowej Policjiw Świdniku.Gabinet Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku

Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. wykonano recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów z interesantami, logo i napis POLICJA, tablicę informacyjną główną, elementy małej architektury (stojaki na rowery, ławka), dostosowano kolorystykę modernizowanych pomieszczeń do wytycznych określonych w Księdze Standaryzacji.

W ramach zadania modernizacyjnego budynku etap II obecnej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wykonano roboty naprawcze dachu budynku technicznego nad świetlicą wraz z wykonaniem drabiny zewn. wejścia na dach obiektu oraz dokonano zakupu wyposażenia.

Powrót na górę strony