Nowe obiekty policji

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

Budowa nowej siedziby wraz z zapleczem technicznym. Zadanie realizowane w latach 2014 i 2015.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Rykach.Punk przyjęć interesantów Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Sala odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach.Dyżurka Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

 

W sierpniu 2014r. rozpoczęto roboty budowlane. W ramach posiadanego w 2015 roku limitu środków finansowych w 2015 roku planowane jest wykonanie następujących prac: kontynuacja i zakończenie robót budowlanych realizowanych zgodnie z umową zawartą w 2014 roku (umowny termin zakończenia robót – 16.11.2015r), wyposażenie obiektu, zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV, wykonanie robót budowlanych w zakresie zjazdu z drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i zadaszeń dla pojazdów oraz innych robót związanych z ulepszeniem budynku oraz terenu.

otwarcie nowej komendy w Rykach

Koszt inwestycji to blisko 11 mln. złotych. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz ze środków budżetowych.

Powrót na górę strony