Nowe obiekty policji

Komisariat III Policji w Lublinie

Komisariat III Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby, ul. Kunickiego 42. Dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące nowego obiektu rozpoczęto w 2012 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji.

Budynek trzeciego Komisariatu Policji.Dyżurka w  trzecmim KomisariaciePolicji w Lublinie

Sala odpraw wyposażona w długie stoły i krzesła.Pomieszczenie dla osób zatrzymanych wyposażone w stół i ławę.

Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. elewację (kolorystyka), logo i napis POLICJA, strefę wejścia, tablicę informacyjną, tablicę główną i tabliczki przy drzwiach, kolorystykę pomieszczeń, oświetlenie w budynku. W 2014 roku zakończono roboty budowlane oraz doposażanie obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W dniu 1 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu.

                              otwarcie komisariatu III Policji w Lublinie

Powrót na górę strony