Nowe obiekty policji

Komisariat VII Policji w Lublinie

Budowa nowej siedziby VII komisariatu wraz z Policyjną Izbą Dziecka w Lublinie ul. Wyżynna 18 i 20a.

Budynek siódmego Komisariatu Policji w LublinieDyżurka wewnątrz budynku.

Pomieszczenie izby dziecka.Pomieszczenie izby dziecka.

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące nowego obiektu VII KP w Lublinie wraz z Policyjną Izbą Dziecka w Lublinie rozpoczęto w 2011 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. pylon, semafor, logo, tablicę informacyjną i kierunkową pionową, tablicę główną i tabliczki przy drzwiach. W ramach zadania dokończono wykonanie robót budowlanych oraz dokonano doposażenia obiektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

                       uroczyste otwarcie komisariatu

 

Powrót na górę strony