Nowe obiekty policji

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim ul. Żeromskiego 4. Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu KPP w Tomaszowie Lubelskim została opracowana w 2010 roku, natomiast roboty w zakresie budowy obiektu rozpoczęto w 2011 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Oddanie obiektu do użytkowania miało miejsce w lipcu 2013 roku.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim Siłownia Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim

Kojce psów służbowych. Strzelnica Komedny Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym wykonano m.in. recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów z interesantami, pylon oraz tablicę informacyjną. W ramach zadania wykonano, dostawę i montaż logo POLICJA na elewacji budynku nowej siedziby KPP w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żeromskiego 4. Zadanie obejmowało również wykonanie i montaż zabezpieczeń z siatki aresztowej w PdOZ, montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, roboty modernizacyjne oraz dokonano doposażenia obiektu.

Powrót na górę strony