Nowe obiekty policji

Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

KPP Łęczna - budowa nowego obiektu ul. Jana Pawła II 89. Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu KPP w Łęcznej została opracowana w 2008 roku, a roboty w zakresie budowy obiektu rozpoczęto w 2009 roku, przed wprowadzeniem Księgi Standaryzacji. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych.

Wejście główne do budynku z umieszczonym napisem policjaPomieszczenie w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.

Siłownia dla funkcjonariuszy i policjantów.Strzelnica dla funkcjonariuszy policji.

Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów KS, w tym m.in. logo i napis POLICJA, PYLON, recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów z interesantami. W ramach zadania dokonano montażu i uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonano roboty budowlane mające wpływ na poprawę funkcjonowania w KPP Łęcznej oraz doposażenie obiektu. Zadanie zakończone i rozliczone.

Powrót na górę strony